Pożyczka Płynnościowa dla PES

Finansowanie

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa (dalej Pożyczka lub Jednostkowa Pożyczka) dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana przez Stowarzyszenie OCWP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w całym kraju.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów spełniających określone warunki, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis.


Pożyczka Płynnościowa

Parametry Pożyczki Płynnościowej:

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 70.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (2,90% od 05.10.2023r.).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie
 • Brak wkładu własnego
 • Finansowana wartość brutto poniesionych wydatków

Pożyczka Misyjna

w ramach pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej - finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy

Parametry Pożyczki Misyjnej:

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 12 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie
 • Brak wkładu własnego
 • Finansowana wartość brutto poniesionych wydatków
 • Umorzenie 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Obszar: cały kraj

 • Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnia socjalna
 • Podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS)
 • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Podmioty lub organizacje pozarządowe
 • Istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy
 • Spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa
 • Prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową
 • Posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW:

m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone

 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
 • wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego
WojewództwoNazwa placówkiAdres placówki , kontakt
wielkopolskieStowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Alicja Vogel
telefon: 62 736 11 60 wew. 23,
kom.: 535 523 023,
e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl

łódzkie

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Punkt Koordynujący Pożyczki
dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

ul. Kościuszki 5 lok. 22,
98-200 Sieradz

Sławomira Baszczyńska,
Katarzyna Osiewała,
telefon 43 828 50 78,
kom.: 605 067 755,
e-mail: pozyczki_pes@ocwp.org.pl

świętokrzyskieStowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27 lok. 1,
25-581 Kielce

Dariusz Kurcman
telefon: 41 386 66 27 wew. 22,
41 361 04 92,
e-mail: d.kurcman@sir.com.pl
sir@koowes.pl

kujawsko-pomorskieStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”

ul. Józefa Sułkowskiego 17,
85-634 Bydgoszcz

Iwona Borkowska,
telefon: 732 845 405,
e-mail: iwona@kpowes.org.pl

warmińsko-mazurskieStowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

ul. Józefa Piłsudskiego 11a,
14-400 Pasłęk

Katarzyna Kaniowska
telefon: 727 022 581
e-mail: kaniowska@screp.pl

podlaskieFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

ul. Kościuszki 62,
16-400 Suwałki

telefon: 790420298
e-mail: biuro2otwii@frp.pl

mazowieckieLearn2Be Centrum Szkoleń i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Michał Jakubek

ul. Nadarzyńska 14 lok. 83,
05-500 Piaseczno

Michał Jakubek
telefon: 502 524 882
e-mail: info@learn2b.org

śląskieSMG/KRS Poland Human Resources Region Południowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. 3 Maja 22 lok. III P.,
40-096 Katowice

Roman Kraczla
telefon: 501 034 834
e-mail: roman.kraczla@smgkrc.com

zachodniopomorskieKoszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126,
75-614 Koszalin

Piotr Huzar
tel.: 609 695 797
e-mail: kiph@kiph.com.pl

podkarpackieFundacja Akademia Obywatelska

ul. E. Orzeszkowej 7,
35-006 Rzeszów

Kamila Michalik
telefon: 600 877 099
e-mail: kamila.michalik@gmail.com

lubuskieAgencja Biznesu SUKCES Maria Michalska

ul. Konstytucji 3 Maja 59 b/5,
66-300 Międzyrzecz

Maria Michalska
telefon: 607 070 457
e-mail: michalskamaria@op.pl

lubelskieFundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Józefa Franczaka „LALKA” 43, 20-325 Lublin

Irmina Pawlik
telefon: 516 283 455
e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

dolnośląskieStowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Kolejowa 8,
58-100 Świdnica

Mariusz Boczkowski
Paulina Brańka
telefon: 505 207 889, 603 800 629
e-mail: biuro@dolnoslaskiinkubator.pl

małopolskieFundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 20F/1,
37-700 Rabka-Zdrój

Maciej Kopytek
tel. (18) 26 77 739
e-mail: m.kopytek@frrr.pl
poczta@frrr.pl

pomorskieSENS Szkolenia, Rozwój Osobisty Monika Rosploch-Bergier

ul. Urokliwa 10,
83-050 Bąkowo

Monika Rospłoch-Bergier
telefon: 604-442-296
e-mail: monikabergier@wp.pl

opolskieStowarzyszenie „EDUCO”

ul. Kaliska 8/4,
45-083 Opole

Artur Charciarek
telefon:  887814996
e-mail: stowarzyszenie.educo@gmail.com

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top