E-Ostrów 2050

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Projekt pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Cel projektu

Zrównoważony rozwój miasta w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym, który zapewni poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz poprawę dostępności usług publicznych.
Zrównoważony rozwój miasta w wymiarze gospodarczym wspiera cel pn. „Ostrów Wielkopolski miastem przedsiębiorczym” który został wyznaczony w Planie Rozwoju Lokalnego.

Osiągniecie tego celu, stanie się możliwe dzięki przygotowaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz rozwinięciu przedsiębiorczych postaw młodych ludzi. Chodzi o to, by Ostrów Wielkopolski stał się kwitnącą, atrakcyjną i poszukiwaną lokalizacją dla biznesu.

W ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenie jest współrealizatorem przedsięwzięcia pn. „Biznes ma wielkie oczy”, w którym wykorzysta swoje doświadczenie, zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne do przeprowadzenia dwóch szkoleń.

 • Kreowanie wizerunku firmy w social media (grupa 12 osób) -szkolenie zaplanowane na 7 – 8 czerwca 2022r. (wtorek, środa)
 • Pełna księgowość (grupa 10 osób)

Więcej informacji o projekcie „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”

Zapraszamy Państwa, na bezpłatne szkolenie, w czasie którego, uczestnicy dowiedzą się jak działać w social mediach, aby para nie szła w gwizdek, a była energią rozwoju naszego biznesu. W czasie szkolenia, skupimy się na stworzeniu solidnych podstaw do prowadzenia działań. Poznamy możliwości i specyfikę wiodących kanałów social media: Facebooka, Instagrama oraz elementów Tik Toka. Dowiemy się jak organizować pracę, aby prowadzenie social mediów było proste, przyjemne i dające satysfakcję w postaci wyników. Przełamiemy opory przed nagrywaniem filmów i pokażemy płynące z tego korzyści.

DLA KOGO?

dla 12 osób z Ostrowa Wielkopolskiego: właściciele przedsiębiorstw pracownicy firm (osoby zatrudnione na umowie o pracę)

CEL SZKOLENIA

 • Chcemy, by po szkoleniu uczestnicy zamienili działanie po omacku w social mediach na przemyślane działanie, które zaowocuje konkretnymi celami, istotnymi dla rozwoju firmy.
 • Uczestnicy dowidzą się jakimi prawami rządzą się Facebook, Instagram i Tik Tok oraz jak działać na nich skutecznie.
 • Poznają praktyczne rozwiązania dotyczące prowadzania konta, tworzenia contentu, budowania zasięgów oraz zaangażowania.
 • Dowiedzą się dlaczego warto nagrywać video (…)

TERMIN

7-8 czerwca 2022r. 09:00 do 15:30

PROGRAM

DZIEŃ 1

Część 1 Pomysł – działanie – wynik, czyli przygotowanie do działań w mediach społecznościowych.
 • Strategia działań w Social Media:
  • Co to jest i dlaczego jest potrzebna?
  • Jak przygotować własną strategię social media?
  • Jak przełożyć strategię na styl komunikacji?
 • Facebook, Instagram, Tik Tok: • Jaka jest specyfika każdego z nich? • Jakie są zależności miedzy tymi kanałami? • Jak można optymalizować swoją pracę?
 • Organizacja pracy:
  • Jak planować komunikację?
  • Jak mieć zawsze co publikować?
  • Jak bezpiecznie delegować obsługę?
Część 2 Facebook i Tik Tok
 • Facebook:
  • Potencjał kanału i jego ograniczenia?
  • Jak profesjonalnie utworzyć i prowadzić stronę firmową oraz grupę na Facebooku?
  • Jakie są sposoby na organiczne zwiększanie zasięgów i zaangażowania?
 • Tik Tok:
  • Jak działa algorytm Tik Toka?
  • Trendy – jakie poznać i jak z nich korzystać?
  • Jak upiec trzy pieczenie na jednym ogniu? Wykorzystanie filmów z Tik Toka na Facebooku i Instagramie.

DZIEŃ 2

Część 1 Budowanie marki na Instagramie
 • Jak działa Instagram:
  • Rodzaje kont na Instagramie.
  • Co wiemy o algorytmie?
  • Co jest ważne na Instagramie?
 • Profesjonalne konto od pierwszego wrażenia: • Poprawne ustawienie konta. • Jak stworzyć przyciągające BIO? • Jak dbać o spójność i estetykę profilu?
 • Publikacja postów:
  • Rodzaje postów na Instagramie, omówienie najskuteczniejszych formatów.
  • Tworzenie angażujących treści.
  • Sposoby bezpłatnego zwiększenia zasięgu postów (hashtagi i nie tylko).
 • Znaczenie formatów video:
  • Stories
  • Reels
  • Live
  • Filmy
Część 2 WARSZTATOWA Tworzenie porywającego video, które buduje markę.
 • Jak nagrywać najbardziej popularne wideo dla marki?
 • Jakie elementy powodują, że filmik ma 400% większe zasięgi w mediach.
 • Jak wprowadzić kulturę wideo o swojej firmie?
 • Techniczne triki nagrywania atrakcyjnych filmów promujących markę?
PLANOWANE EFEKTY W wyniku szkolenia:
 • Dowiesz się jak przygotować własną strategię komunikacji w social mediach.
 • Poznasz praktyczne aspekty prowadzenia mediów społecznościowych.
 • Poznasz specyfikę Instagrama, Facebooka oraz Tik Toka oraz wskazówki, jak działać na nich skutecznie.
 • Rozwiniesz wiedzę i umiejętności dotyczącą tworzenia treści video.

SZKOLENIOWCY

Szkolenie poprowadzone będzie przez ekspertów w tej dziedzinie, osoby będące wieloletnimi praktykami, posiadające doświadczanie wynikające ze współpracy z wieloma firmami z różnych branż. Trenerzy wspierają działania firm i marek osobistych na Instagramie poprzez prowadzenie profili, doradztwo oraz szkolenia indywidualne i grupowe. Oferują pełen zakres profesjonalnych kursów z Instagrama dla biznesów i marki osobistej. Tworzą treści wideo do mediów społecznościowych. Do szkolenia dołączone są następujące bonusy:

BONUSY

 1. Pakiet bezpieczeństwa: Materiał do samodzielnego uzupełnienia, w którym zapisujemy istotne informacje dotyczące konta na Facebooku i Instagramie Informacje te są przydatne np. w przypadku utraty konta.
 2. Wykaz narzędzi przydatnych do prowadzenia działań w social mediach
Jeśli szukasz odpowiedzi na wymienione zagadnienia, szkolenie jest właśnie dla CIEBIE!

Przypominamy!

Szkolenie potrwa 2 dni tj. 7 i 8 czerwca 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:30, stacjonarnie. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysłanie e-mailem formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@ocwp.org.pl . W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Formularz zgłoszeniowy | Pobierz PDF Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski pn. Biznes ma wielkie oczy…cykl reportaży połączonych z wywiadem z właścicielami ostrowskich firm. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Nabór  19 grudnia 2022r. od godziny 8:00!

Zapraszamy Państwa, na bezpłatne szkolenie “PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ” W czasie szkolenia, skupimy się na stworzeniu solidnych podstaw przygotowujących do pracy na stanowisku księgowy.

DLA KOGO?

dla 10 osób z Ostrowa Wielkopolskiego: właściciele przedsiębiorstw z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, pracownicy firm (osoby zatrudnione na umowie o pracę)

CEL SZKOLENIA:

 • nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym,
 • przygotowanie do wykonywania pracy w dziale finansowo-księgowym,
 • uczestnik po zakończonym szkoleniu zrozumie funkcjonowanie kont, księgowanie operacji gospodarczych,
 • zapozna się z aktualnymi przepisami prawa
 • pozna najważniejsze zasady dotyczące ewidencji środków trwałych, rozliczania wynagrodzeń, podatku VAT i CIT.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Akty prawne dotyczące rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR).
 2. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Podstawowe okresy/terminy w rachunkowości.
 4. Sprawozdanie finansowe – części składowe.
 5. Podstawowe informacje dotyczące bilansu.
 6. Klasyfikacja i podział aktywów.
 7. Klasyfikacja i podział pasywów.
 8. Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania, podział kont.
 9. Księgi rachunkowe.
 10. Typy operacji gospodarczych.
 11. Dowody księgowe.
 12. Storno księgowe.
 13. Księgowania operacji bilansowych.
 14. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.
 15. Konta pozabilansowe.
 16. Rachunek zysków i strat.
 17. Pojęcie kosztów i przychodów.
 18. Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów.
 19. Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów.
 20. Wynik finansowy brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego.
 21. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
 22. Ewidencja środków pieniężnych – księgowanie typowych operacji:
 • Operacja kasowe,
 • Zaliczki pieniężne,
 • Operacje bankowe.
 1. Przykładowe zapisy w księgach rachunkowych:
 • Rozrachunki z kontrahentami,
 • Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu,
 • Koszty zużycia materiałów i energii,
 • Koszty usług obcych,
 • Zakup towarów i materiałów,
 • Rozchody magazynowe,
 • Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży materiałów i towarów,
 • Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży usług.
 1. Środki trwałe:
 • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Przyjęcie środka trwałego, ustalenie wartości początkowej,
 • Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • Amortyzacja środków trwałych,
 • Ulepszenie środka trwałego,
 • Likwidacja środka trwałego,
 • Sprzedaż środka trwałego,
 • Zapisy w księgach rachunkowych,
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Rozliczania i ewidencja księgowa wynagrodzeń:
 • Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,
 • Rozliczenie wynagrodzenia od kwoty brutto do netto oraz narzuty kosztów pracodawcy,
 • Księgowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, składek ZUS, PPK oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Księgowanie dodatkowych składników wynagrodzenia oraz potrąceń,
 • Wypłata zasiłków chorobowych,
 • Księgowanie zasiłków chorobowych,
 • Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej,
 • Księgowanie wynagrodzeń z tytułu umowy cywilno-prawnej składek ZUS, PPK oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Rozliczenie kosztów podróży służbowych,
 • Księgowanie kosztów podróży służbowych.
 1. Księgowanie kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 4. Księgowanie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 5. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
 6. Naliczanie i księgowanie różnic kursowych.
 7. Podatek VAT:
 • Najważniejsze zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego,
 • Podatnik podatku VAT, Rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista”,
 • Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Stawki podatku VAT,
 • Obowiązek podatkowy VAT, Odpłatna dostawa towarów/Odpłatne świadczenie usług,
 • Dokumentacja VAT,
 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności,
 • WNT, WDT,
 • Odliczenie podatku naliczonego,
 • Samochody w firmie,
 • Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów,
 • Rejestry VAT,
 • Rozliczanie podatku VAT naliczonego i VAT należnego w trakcie miesiąca,
 • Rozliczanie podatku VAT na koniec okresu,
 • „Złe długi” w VAT,
 • Jednolity Plik Kontrolny,
 • Rozrachunki publiczno-prawne (z tytułu VAT).
 1. Ewidencja kapitałów:
 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w bilansie,
 • Tworzenie i zmiany w kapitale podstawowym, zapasowym i rezerwowym,
 • Wynik finansowy brutto i netto,
 • Rozliczenie wyniku finansowego.
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania:
  • Różnice trwałe (stałe) pomiędzy przychodami i kosztami według prawa bilansowego i podatkowego,
  • Różnice okresowe pomiędzy wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym,
 • Zaliczki,
 • Rozliczenie roczne,
 • Ulga za złe długi.
 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego:
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
 • Inwentaryzacja,
 • Wycena rozrachunków, składników aktywów trwałych i obrotowych, wycena walutowa,
 • Przykładowe sprawozdanie finansowe.
 1. Ustalenie bilansu otwarcia i wykonanie przeksięgowań na początku roku obrotowego.

HARMONOGRAM:

 • 14 styczeń 2023r. (sobota) 7 h
 • 21 styczeń 2023r. (sobota) 6h
 • 22 styczeń 2023r. niedziela)
 • 4 luty 2023r. (sobota) 6 h
 • 5 luty 2023r. ( niedziela) 6h
 • 18 luty 2023r. (sobota) 6h
 • 19 luty 2023r. (niedziela) 6h
 • 4 marzec 2023r. (sobota) 7h
 •  

Przypominamy!

Szkolenie potrwa 50 godzin stacjonarnie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie 19.12.2022r. e-mailem formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@ocwp.org.pl .
W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz Docx | Pobierz PDF

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski pn. Biznes ma wielkie oczy…cykl reportaży połączonych z wywiadem z właścicielami ostrowskich firm.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top