Projekty unijne

OCWP realizuje już od 2005 roku różnego rodzaju projekty szkoleniowe, doradcze, wspierające osoby bezrobotne, pracujące oraz chcące otworzyć działalność gospodarczą m.in.:

Aktualne projekty

Ładowanie…
 • Akademia kompetencji sektora finansowego

  Projekt “Akademia kompetencji sektora finansowego” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. więcej…

 • Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

  Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pn. „Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”. więcej…

 • Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne które nie są zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  PO WER 2014-2020 pn. „Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych”.

 • Subregion kaliski inwestuje w kadry! (2020-23)

  Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

 • Kompetencje dla sektora finansowego

  KOMPETENCJE DLA SEKTORA FINANSOWEGO Przedsiębiorco! Zastanawiasz się co zrobić? Jeśli prowadzisz działalność w sektorze finansowym – PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa – zgłoś się do nas! Możesz otrzymać nawet do 80% zwrotów kosztów szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych

Projekty zrealizowane

Ładowanie…
 • Kompetencje dla sektora telekomunikacji

  Projekt “Kompetencje dla sektora telekomunikacji” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora telekomunikacji (PKD z sekcji J – działalność telekomunikacja, tj. nr PKD 61.1; 61.2; 61.3; 61.9) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. więcej…

 • Projekt „Kompetencje dla sektora finansowego” mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 100 pracowników […]

 • Akademia Aktywności Zawodowej

  Do udziału w projekcie zapraszamy : → osoby bezrobotne i bierne zawodowo; → osoby powyżej 30 roku życia; → mieszkańców województwa łódzkiego.  

 • “Senior z pasją”

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020   Przedmiotem projektu „Senior z pasją” jest utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, dla osób 65+. Celem projektu jest wzrost poziomu korzystania z usług społecznych wśród 60 osób powyżej 65 roku życia, które […]

 • EduAkcja w podregionie kaliskim

  EDUAKCJA W PODREGIONIE KALISKIM Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do nas! Pracujesz – możesz liczyć do 85% zwrotu na szkolenie. Jesteś bez pracy – możesz otrzymać nawet 95% zwrotu kosztów szkolenia.

 • Własna firma jako przepis na sukces zawodowy

  Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą ,,Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” realizowany od 1 […]

 • Młodzi, zdolni, aktywni!

  Projekt “Młodzi, zdolni, aktywni!” Projekt unijny „Młodzi, zdolni, aktywni!” zaprasza na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje społeczne wraz ze stypendium szkoleniowym. Kierunek szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika. więcej…

 • W kierunku aktywności

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Projekt unijny „W kierunku aktywności” zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym. Kierunek szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika. więcej…

 • Od bierności do aktywności

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014– 2020

 • Młodzi dają radę

  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Projekt unijny „Młodzi dają radę” zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium finansowym: Kucharz, Pracownika ochrony, Kosmetyczka, Opiekuna dzieci lub osób starszych, Po szkoleniu przewidziane są 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym w wysokości 1560 zł miesięcznie. Projekt kierowany […]

 • Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes

  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  oraz Ostrowskim Parkiem Przemysłowym zaprasza do udziału w projekcie. Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes Od 1 maja 2017r. rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne […]

 • Subregion kaliski inwestuje w kadry!

  Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zamyka rekrutację do udziału w projekcie. UWAGA! Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu! Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Właścicieli, kadrę […]

 • Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej

  W wyniku pozytywnej oceny wniosku, złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej 8: Edukacja, w Działaniu 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości […]

 • Biznesy robię – własna firma

  PROJEKT   ZAKOŃCZONY  W   KWIETNIU 2018r. W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od […]

 • Inicjatywa JEREMIE powołana w 2007 r.

  Inicjatywa JEREMIE powołana w 2007 r. Pozadotacyjne wsparcie dla sektora MŚP udzielane w formie niskooprocentowanych pożyczek. Pożyczka jest udzielana na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej. Projekt realizowany w województwie wielkopolskim i łódzkim.

 • „Moja firma z pożyczką” POKL Działanie 6.2

  „Moja firma z pożyczką” POKL Działanie 6.2 (5/2013-8/2015) Promowanie przedsiębiorczości w Wielkopolsce poprzez szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe na założenie własnej firmy w formie pożyczki. Zaplanowano udział około 350 osób. Projekt jest w trakcie realizacji.

 • „Moja firma mój sukces” POKL, Działanie 6.2

  „Moja firma mój sukces” POKL, Działanie 6.2 (6/2011-3/2013) Promowanie przedsiębiorczości w Wielkopolsce poprzez szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe na założenie własnej firmy w formie dotacji i wsparcia pomostowego. W projekcie wzięło udział 60 osób (doradztwo 60 osób, szkolenia 60 osób). Przyznano dotacje 22 firmom.

 • „EURO firma” ZPORR/2.5

  „EURO firma” ZPORR/2.5 (08/2005-12/2006 r.) Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe na założenie własnej firmy. W projekcie wzięły udział 38 os. (doradztwo 38 os., szkolenia 25 os). Przyznano dotacje 9 firmom, a wsparcie pomostowe 8 os.

 • „Firma na 50+” PHARE

  „Firma na 50+” PHARE (12/2005 – 08/2006 r.) Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe na zakładanie własnej działalności gospodarczej. W projekcie wzięło udział 40 os. (doradztwo 40 os., szkolenia 40 os). Przyznano dotacje 15 firmom.

 • „Nasza Mała przedsiębiorczość” FIO

  „Nasza Mała przedsiębiorczość” FIO (09-12/2005 r.) Promowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy poprzez zakładanie własnej działalności gospodarczej (szkolenia i doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym dla Biznesu).

 • „Poradnia obywatelska”

  „Poradnia obywatelska” (01/2004-11/2009) Wartość Projektu około 50 000 zł Poradnictwo prawne, psychologiczne oraz zawodowe dla MŚP, do spraw nieruchomości dla mieszkańców (współpraca z administracją publiczną – Ostrów Wielkopolski).

 • “Sieć Biur Informacji Społecznej (BIS)”

  “Sieć Biur Informacji Społecznej (BIS)” (01-10/2008 r.) Wartość 44 602 euro. Celem Projektu był rozwój poradnictwa obywatelskiego oraz rzecznictwa interesów wobec instytucji administracji publicznej i samorządowej a także systemu wymiaru sprawiedliwości, w celu podwyższenia świadomości prawnej obywateli; a także zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego mieszkańców powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i krotoszyńskiego, poprzez udostępnianie i propagowanie dostępu do […]

 • ,,Europejskie Doradztwo Zawodowe”

  ,,Europejskie Doradztwo Zawodowe” SPO RZL/1.1 (05/2006 r.-04/2007 r.) Wartość Projektu 112 914,20 zł. Wsparcie Projektu pilotażowego i innowacyjnego dotyczącego rozwoju doradztwa i informacji zawodowej w powiecie ostrowskim. Projekt obejmuje aktywny rozwój systemu usług doradztwa i informacji zawodowej Centrum Doradztwa Zawodowego oraz lepsze dostosowanie jego oferty usługowej do aktualnych wymogów rynku pracy oraz zapotrzebowania osób bezrobotnych […]

 • ,,Od informacji do inicjatywy’’ FIO

  ,,Od informacji do inicjatywy’’ FIO (11/2006 r. do 02/2007 r.) Wartość 38 546,97 zł. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego działania miały na celu upowszechnienie poradnictwa obywatelskiego poprzez dyżury specjalistów w różnych dziedzinach oraz działania promocyjne i informacyjne (konferencje i promocja w mediach).

 • Kwalifikacje na wysokim standardzie

  Kwalifikacje na wysokim standardzie – POKL Priorytet VIII, Działanie 8.1.1 (2/2011-10/2012) Wartość Projektu 1 169 229,74 zł Szkolenie dla 240 pracowników MSP w Wielkopolsce.

 • Rynek pracy silny kadrą

  Rynek pracy silny kadrą POKL Priorytet VI Działanie 6.1.1 (03/2010-01/2011) Szkolenie dla instytucji rynku pracy z południowej wielkopolski. Projekt szkoleniowy dla 72 pracowników instytucji rynku pracy.

 • Kobieta za sterem

  Kobieta za sterem POKL Priorytet VI, Działanie 6.3 (04-09/2010r.) Szkolenie dla bezrobotnych kobiet z gminy Sieroszewice zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Kobiety z inicjatywą

  Kobiety z inicjatywą POKL Priorytet VII, Działanie 7.3 (02-07/2010 r.) Szkolenia dla bezrobotnych kobiet z powiatu milickiego – woj. dolnośląskie zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Kobieta zawsze aktywna

  Kobieta zawsze aktywna POKL/Priorytet VI, Działanie 6.3 WUP Poznań (10/2009 – 03/2010) Szkolenie aktywizacyjne i komputerowe dla 40 bezrobotnych kobiet z gminy Odolanów i Ostrów Wlkp. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca z administracją publiczną – gmina Odolanów

 • „Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich”

  „Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich” POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3 WUP Łódź (od 03/2009) Wartość Projektu: 49 997,46 zł Szkolenia aktywizacyjne i komputerowe dla 20 bezrobotnych kobiet z gminy Błaszki, Goszczanów.

 • ,,Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich’’

  ,,Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich’’ PO KL, Priorytet VI, Działanie 7.3 WUP Poznań, (od 02/2009). Wartość Projektu 49 997,46 zł. Szkolenia aktywizacyjne i komputerowe dla 20 bezrobotnych kobiet z gminy Odolanów i Ostrów Wlkp. (współpraca z administracją publiczną – gmina Odolanów)

 • Akademia zarządzania w Administracji

  Akademia zarządzania w Administracji POKL, Priorytet V, Działanie 5.2.1 (11/2008 – 10/2010) Wartość Projektu: 871 446,71 zł) Szkolenia dla 200 przedstawicieli kadry kierowniczej z urzędów gmin i miast z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich wielkopolski (współpraca z administracją publiczną – gmina Odolanów).

 • Partner w projekcie „DIOGENES Program Leonardo da Vinci-Transfer Innowacji”

  Partner w projekcie „DIOGENES Program Leonardo da Vinci-Transfer Innowacji” – (Od 11/2007) Wartość Projektu: 399 000 euro Upowszechnienie dobrych praktyk i rozwój zdolności i umiejętności przedsiębiorczych wśród kierowników/decydentów i młodzieży. (współpraca z administracją publiczną m.in. Włochy – Arezzo.

 • “Europejska Młodzież Południowej Wielkopolski”

  Partnerstwo w projekcie “Europejska Młodzież Południowej Wielkopolski”

 • „Miękkie lądowanie”

  „Miękkie lądowanie” SPO RZL/1.3 (03-07/2005 r.) Wartość Projektu: 134 454,23 zł Szkolenia zawodowe dla 70 osób z zakładów restrukturyzowanych z powiatu ostrowskiego (Fabryka WAGON).

 • „Szansa OK.”

  „Szansa OK.” SPO RZL/1.6 (05/2006 r. – 10/2006 r.) Wartość Projektu: 111 504,88 zł Projekt szkoleniowy dla 24 kobiet bezrobotnych.