Stowarzyszenie powstało 17 lipca 2003 roku jako inicjatywa obywatelska. Od początku zakładaliśmy, że zajmiemy się świadczeniem usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym (KRS 000016701), skierowanym do osób prowadzących mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje.

Statut Stowarzyszenia

Prezentacja Stowarzyszenia OCWP