Senior z wigorem

Senior z wigorem

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021– 2027

 

Senior z wigorem
Senior z wigorem

Przedmiotem projektu „Senior z wigorem” jest utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

+ Projekt nr FEWP.06.13-IŻ.00-0069/23 pt. „Senior z wigorem” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

+ Źródło dofinansowania – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

+ Wartość projektu – 775 147,80 zł

+ Wartość dofinansowania – 727 147, 80 zł

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, społeczności lokalnej zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Gminy
i Miasta Stawiszyn w województwie wielkopolskim.

Cel projektu:

Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych 50 osób (28K i 22M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, społeczności lokalnej zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, poprzez stacjonarne usługi opiekuńcze w ramach utworzonego klubu seniora w okresie 05.2024-05.2026.

Rezultat: wzrost liczby osób korzystających z lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 50 osób

W ramach Klubu Seniora będą odbywać się warsztaty tematyczne tj. społeczne, artystyczne, prozdrowotne czy gimnastyczne. Zostaną także zorganizowane wyjazdy kulturalne dla seniorów.

Szczegółowe informację na temat projektuhttp://stawiszyn.pl/strona/12270-2/

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top