“Kompetencje dla sektora telekomunikacji” – nabór od 27 września do 22 października

“Kompetencje dla sektora telekomunikacji” – nabór od 27 września do 22 października

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 27 września do 22 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji” W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.  Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 2 listopada br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  […]

[Webinarium] 18.11.2021r. Problematyczne sytuacje dotyczące naliczenia wynagrodzeń

[Webinarium] 18.11.2021r. Problematyczne sytuacje dotyczące naliczenia wynagrodzeń

Stowarzyszenie “Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” zaprasza Państwa 18.11.2021r. o godzinie 17.00  na szkolenie online pt. “Problematyczne sytuacje dotyczące naliczania wynagrodzeń” Grupa docelowa: Do udziału zapraszamy pracowników działu płac, którzy chcą podnieść swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania pracy związanej z korygowaniem świadczeń z tytułu niezdolności do pracy pracowników w firmie. Cel webinarium: Na webinarium zostaną omówione i pokazane na przykładach sytuacje, które stwarzają problemy w poprawnym rozliczeniu wynagrodzenia przez pracowników działu płac. Czas trwania: 2h 18.11.2021r.: 17:00 – 19:00 Program spotkania online z księgową: Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego; Składka zdrowotna przy wypłacie niskiej kwoty wynagrodzenia (wynagrodzenia i zasiłku chorobowego); Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek. […]

[Webinarium] 28.10.2021r. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS

[Webinarium] 28.10.2021r. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza Państwa 28.10.2021r. o godz. 17.00  na szkolenie online pt. “Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS ” Grupa docelowa: Do udziału zapraszamy pracowników działu płac, którzy chcą podnieść swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania pracy związanej z korygowaniem świadczeń z tytułu niezdolności do pracy pracowników w firmie. Cel webinarium: Na webinarium zostaną omówione i pokazane na przykładach najczęściej występujące korekty list płac realizowane przez pracowników działu płac. Zostanie zaprezentowany wpływ tych korekt na: rozliczenie z  pracownikiem (zleceniobiorcą); rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczenie składek i deklaracji ZUS. Czas trwania: 2h 28.10.2021r.: 17:00 – […]

“Kompetencje dla sektora telekomunikacji” – nabór (aktualizacja)

“Kompetencje dla sektora telekomunikacji” – nabór (aktualizacja)

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 27 września do 15 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji” W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.  Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 2 listopada br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  […]

„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 29 września do 5 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego” W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt. nie korzystali […]

Kompetencje dla sektora telekomunikacji – nabór od 27 września do 3 października

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 27 września do 3 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”  W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.  Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 15 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  […]

“Subregion kaliski inwestuje w kadry!” – nabór od 23 września

Uwaga!!! 23 września br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 1 grudnia br. Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP. Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane. Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania. W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w […]

Wnioski do projektu „Kompetencje dla sektora finansowego” – od 2 do 8 września 2021

Wnioski do projektu „Kompetencje dla sektora finansowego” – od 2 do 8 września 2021

Uwaga!!! Szanowni Państwo informujemy, że w dniach od 2 do 8 września 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego” (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora) W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 11 października br. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące […]