Pożyczka na start

Finansowanie

POŻYCZKA NA START

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

KONTAKT BIURO W OSTROWIE WLKP.

ul.Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Doradca Klienta
Alicja Vogel
e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl

tel./fax.  62 736 11 60  wew. 26

PUNKTY  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW:

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 27
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 7301731
kom.502 320405
e-mail: sekretariat.scop@scop.info.pl

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1
64-000 Kościan
(budynek dworca PKP,I piętro)
tel. 65 5127783
kom.797 508 207
e-mail: biuro@owp.koscian.net

Leszczyńskie Centrum Biznesu
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
tel: 65 3222101; 653222107
e-mail: lcb@lcb.leszno.pl

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
Zdunowska 12
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 06 23
e-mail: cki@krotoszyn.pl

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego
1 Maja 13/3 (deptak)
63-800 Gostyń
tel./fax. 65 572 07 54
kom. 537 007 087
e-mail: kontakt@gospodarka.gostyn.pl

Lista – wyłączone numery PKD

Osoby, które otrzymały pożyczkę zobowiązane są do jej rozliczenia:

POBIERZ I PRZYGOTUJ DOKUMENTY

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19), umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę w ramach projektu „Moja firma z pożyczką” realizowanego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-193/12-00 skorzystanie z następujących rozwiązań:

  • WAKACJE KREDYTOWE

Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zastosowanie maksymalnie 6 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

  • WYDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZEK

Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty udzielonej pożyczki na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 535 523 023; lub pisząc na adres e-mail: izabela_wasiak@ocwp.org.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych lub wydłużonego okresu spłaty pożyczki?

Każdy klient, który posiada pożyczkę udzieloną przez naszą Instytucje w ramach w ramach projektu „Moja firma z pożyczką” i ma trudności w spłacie rat spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju, z wyjątkiem pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali spłaty pożyczek zgodnie z harmonogramem lub powinni podlegać windykacji, a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.

Gdzie mogę zgłosić prośbę o wakacje kredytowe lub wydłużenie okresu spłaty pożyczek?

Możesz złożyć stosowny wniosek, poprzez wysyłanie go na adres e-mail: izabela_wasiak@ocwp.org.pl  ;lub pocztą na adres: ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wzór wniosku zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.ocwp.org.pl.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: REGULAMIN WNIOSKOWANIA O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ COVID-19 (prosimy o zapoznanie się z Regulaminem)

Czy każdy klient może skorzystać z wakacji kredytowych lub wydłużenie okresu spłaty pożyczki?

Z wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu spłaty mogą skorzystać klienci, którzy złożą stosowny wniosek, w którym uzasadnią, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości np. istotny spadek obrotów. Wskazane jest odpowiednie udokumentowanie sytuacji finansowej pożyczkobiorcy we wskazanym powyżej zakresie. Każdy z wniosków, będzie podlegał indywidualnej ocenie.

Złożenie wniosku i wprowadzenie wakacji kredytowych lub wydłużenie okresu spłaty pożyczki nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Pożyczkobiorcy.

Co oznaczają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej pożyczki w określonym okresie. W przypadku wakacji kredytowych w zakresie spłaty raty kapitałowej przez ustalony okres płacisz tylko odsetki, a odroczony kapitał jest rozkładany na pozostały okres spłaty, który zostanie wydłużony o okres trwania wakacji kredytowych co spowoduje, że po okresie wakacji kredytowych raty pożyczki pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe. W przypadku wakacji kredytowych w zakresie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej w okresie trwania wakacji kredytowych odsetki nie będą naliczane. W ramach wprowadzonego rozwiązania umożliwiamy zawieszenie płatności tylko tych rat, których termin płatności jeszcze nie minął, na moment złożenia wniosku. Klient zobowiązany będzie do  podpisania stosownego aneksu do umowy oraz otrzyma nowy harmonogram spłat pożyczki.

Co oznacza wydłużenie okresu spłaty pożyczki?

Wydłużenie okresu spłaty pożyczki oznacza, iż ustalony w umowie pożyczki okres spłaty zostanie wydłużony o ustalony okres na skutek czego miesięczna rata ulegnie zmniejszeniu, co w wielu sytuacjach pozwoli przedsiębiorcą na uniknięcie problemów finansowych. Klient zobowiązany będzie do podpisania stosownego aneksu do umowy oraz otrzyma nowy harmonogram spłat pożyczki.

Załączniki:

Pobierz PDF | Regulamin
Pobierz PDF | Wniosek

Archiwum:
Pobierz PDF | Regulamin
Pobierz PDF |Wniosek

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.
Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego przez uczestnika projektu wniosku o pożyczkę wraz z kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top