Pożyczka obrotowa

   
Finansowanie

Pożyczka obrotowa

Adresowana jest dla mikro oraz małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego. Dlaczego warto wybrać POŻYCZKĘ OBROTOWĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

 • kwota pożyczki do 400 000,00 zł
 • oprocentowanie  w skali roku wg. stopy bazowej + marży***+ dodatkowa odpłatność 0,5%****
 • okres spłaty do 48 miesięcy*
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy**
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI OBROTOWEJ
 • dostępna również dla start-upów
 • bez dodatkowych opłat i prowizji

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

Dokumenty podstawowe

 • Lista kontrolna do wniosku | Pobierz PDF
 • Wniosek o pożyczkę – PO | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 1 – Informacje na temat Wnioskodawcy | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 2 – Kwestionariusz Osobisty Wnioskodawcy / Poręczyciela | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 2A – Kwestionariusz Osobisty Osoby Trzeciej udzielającej zabezpieczenia – hipoteka | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 3A – Dane finansowe – uproszczona księgowość | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 3B – Dane finansowe – pełna księgowość | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowania | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wnioskodawcy – status MŚP | Pobierz DOC
 • Wyciąg z dowodu osobistego | Pobierz DOC
 • Oświadczenie o niezaleganiu ZUS, US | Pobierz DOC
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) | Pobierz DOC
 • Upoważnienie Konsumenta o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) | Pobierz DOC
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka/Poręczyciela | Pobierz PDF

Dokumenty pomocnicze:

Archiwum:

 • Tabela oprocentowania od 01.11.2023r. | Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania od 01.01.2023r. |Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania od 01.09.2022r.| Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania od 01.07.2022r.| Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania od 01.06.2022r.| Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.05.2022r.| Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.02.2022r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.01.2022r. POŻYCZKA OBROTOWA  Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.12.2021r. POŻYCZKA OBROTOWA  Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.03.2021r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.02.2021r.POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.01.2021r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.10.2020r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.09.2020r. do 30.09.2020r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 30.07.2020r. do 31.07.2020r. POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.  POŻYCZKA OBROTOWA | Pobierz PDF

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

 prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

 finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym przez Ostatecznych Odbiorców, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

 finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/ kredytowym/leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji;

 finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą;

 finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych;

 finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;

 finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.;

 finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;

 finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Alicja Vogel

tel.: 62 736 11 60 wew. 26
tel. kom.: 535 523 023

e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl

Ostrowski Funduszu Pożyczkowy w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Fusińska – Kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska – Specjalista Finansowy
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska – Specjalista Finansowy
e-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25

* Okres spłaty może zostać wydłużony o maksymalnie 12 miesięcy; dotyczy Ostatecznych Odbiorców posiadających siedziby firm na terenie miasta: Gniezno; Koło; Konin; Piła; Pleszew; Turek; Złotów lub następującej gminy: Babiak; Chodów, Czajków; Drawsko; Jastrowie; Lipka, Okonek; Olszówka; Osieczna, Przedecz; Wapno; Wieleń; Wierzbinek.

** Okres karencji może zostać wydłużony o maksymalnie 3 miesiące; dotyczy Ostatecznych Odbiorców posiadających siedziby firm na terenie miasta: Gniezno; Koło; Konin; Piła; Pleszew; Turek; Złotów lub następującej gminy: Babiak; Chodów, Czajków; Drawsko; Jastrowie; Lipka, Okonek; Olszówka; Osieczna, Przedecz; Wapno; Wieleń; Wierzbinek.

*** Marża ustalana w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący)

**** Dodatkowa odpłatność nie zostaje doliczona przy ustalaniu oprocentowania dla Ostatecznych Odbiorców posiadających siedziby firm na terenie miasta: Gniezno; Koło; Konin; Piła; Pleszew; Turek; Złotów lub następującej gminy: Babiak; Chodów, Czajków; Drawsko; Jastrowie; Lipka, Okonek; Olszówka; Osieczna, Przedecz; Wapno; Wieleń; Wierzbinek.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top