Nagroda za wdrażanie środków unijnych dla MSP dla OCWP

Nagroda za wdrażanie środków unijnych dla MSP dla OCWP

Z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10 listopada na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Pani Prezes Paulina Starzyńska otrzymała z rąk Pani Prezydent Beaty Klimek nagrodę za wdrażanie środków unijnych dla MSP, łączenie idei przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz propagowanie miasta Ostrowa w regionie i kraju.

Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym – konferencja

Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym – konferencja

W dniu 5 października 2016 r. Stowarzyszenie OCWP uczestniczyło w konferencji pn. “Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, która odbyła się w Pałacu Tłoknia w Tłokini Kościelnej. Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Kalisza, Minister Rozwoju oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje na działalność gospodarczą

Dotacje na działalność gospodarczą

W dniu 08.09.2016 r. Stowarzyszenie OCWP podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatu: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego, i kaliskiego (dotyczy wybranych gmin). W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany jest od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. więcej informacji na temat Projektu znajdą Państwo tutaj

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

„Polityki publiczne europejskiej jakości” Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa) wraz partnerami realizuje projekt pn.„Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie:współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych lub osoby. W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbycie wizyty studyjnej/ mini stażu u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieliły możliwość poznać […]