„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 29 września do 5 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych.
Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 października br.
W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.
 • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 – 5 pkt
 • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej):
  • poniżej 6 miesięcy – 1 pkt
  • od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt
  • od 1 roku do 2 lat – 3 pkt
  • powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt
  • powyżej 5 lat – 5 pkt
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
  • kobiety – 4 pkt
  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek poprzez portal https://aksf.e-ocwp.pl, następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.
Więcej o projekcie: „Akademia kompetencji sektora finansowego

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top