"Kompetencje dla sektora telekomunikacji" – nabór (aktualizacja)

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

"Kompetencje dla sektora telekomunikacji" – nabór (aktualizacja)

Uwaga!!! 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 27 września do 15 października 2021 roku
lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. 
Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej.
Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 2 listopada br.
W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: 

 • posiadają wiodące PKD w sekcji J – 5 pkt. 
 • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/204 – 5 pkt 
 • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt 
 • prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej): 
  • poniżej 6 miesięcy – 1 pkt 
  • od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt 
  • od 1 roku do 2 lat – 3 pkt 
  • powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt 
  • powyżej 5 lat – 5 pkt 
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej: 
  • kobiety – 4 pkt 
  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt. 

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji na stronie PARP, a następnie złożyć wniosek poprzez portal KST.
Kolejnym krokiem jest dostarczenie w terminie 7 dni po akceptacji przez Operatora złożonych dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 
Więcej o projekcie “Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top