Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0025/22-00.

Pobierz cały dokument: [Pobierz PDF]

Więcej o projekcie: „Aktywni na rynku pracy”

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top