Nie taki Excel straszny… czyli o magii formuł

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nie taki Excel straszny… czyli o magii formuł

excel -jjkklPrzeglądając zasoby Internetu natrafiłam na ciekawy konkurs jednej z firm. Konkurs dotyczył
wykorzystywania w firmie narzędzia, jakim jest Excel. Sprawa wydała mi się prosta jak zrobienie tabelki w Excelu 🙂 … ale czy na pewno…
Potencjał Excela daje wiele możliwości. Z drugiej jednak strony jakże często nie potrafimy z niego korzystać nie tylko na co dzień ale także prowadząc działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się np. formułą warunkowym. Do czego możemy je wykorzystać? Choćby do sprawdzenia ważności polis ubezpieczeniowych.
Ja wykorzystałam formuły warunkowe do sprawdzenia upływającego czasu ważności polisy czyli ustalenia czasu ile pozostało do końca ważności polisy, czyli kiedy polisę należy odnowić zanim czas jej ważności upłynie.
Zanim uruchomimy magię w Excelu musimy po prostu część danych wprowadzić ręcznie. Ale zacznijmy od początku.
Wprowadzamy niezbędne dane do komórek A, B,C,E
pozostawiając nad tabelą kilka wierszy wolnych, w dalszych krokach będą nam potrzebne. Wprowadzamy:

  • liczbę porządkową(Kolumna A),
  • dane osobowe (Kolumna B),
  • nr umowy (Kolumna C),
  • datę zakończenia ważności polisy (Kolumna E).

1a

 
 
A teraz zaczyna się magia 🙂 ……
Zaklęcie nr 1
W komórce D3 wprowadzamy tekst „DZIŚ JEST”. W komórce E3 WPROWADZAMY FORMUŁĘ

=TERAZ()

pojawi się w niej wówczas aktualna data.
2
 
 
Zaklęcie nr 2
Kolumna D będzie wywoływała komunikat „OD” lub „DO”. Należy nadać taką formułę by wykonywała następującą operację: w komórce D4 wprowadzamy formułę

=JEŻELI(CZY.PUSTA(E4);””;JEŻELI(E4-$E$3<0;”Od”;”Do”))

Formuła wskaże komunikat „OD” lub „DO”; czyli czy „OD” daty upłynął czas ważności polisy bądź „DO” ważności polisy pozostało.
3
 
 
Zaklęcie nr 3
Kolumna F to komunikat „POZOSTAŁO” lub „UPŁYNĘŁO”. W komórce F4 wprowadzamy formułę

=JEŻELI(CZY.PUSTA(E4);””;JEŻELI(E4-$E$3<0;”UPŁYNĘŁO”;”POZOSTAŁO”))

wskaże ona czy czas polisy „UPŁYNĄŁ” czy okres jej ważności „POZOSTAŁ”
4
 
 
Zaklęcie nr 4
W komórce G4 wprowadzamy formułę

=JEŻELI(CZY.PUSTA(E8);””;MODUŁ.LICZBY(E8-$E$7))

która będzie obliczać liczbę dni pozostałych do końca ważności polisy bądź ile dni upłynęło od końca jej ważności.
5
 
 
Zaklęcie nr 5
Kolumna H wprowadzamy formułę która będzie pokazywać komunikat „DNI” w przypadku gdy w kolumnie E pojawi jakikolwiek wpis. Wpisujemy następującą formułę:

=JEŻELI(CZY.PUSTA(E4);””;”dni”)
6

 
 
Zaklęcie nr 6
Kolumna I konstrukcja formuły opiera się na kolumnie E jeżeli wartość w niej jest „UPŁYNĘŁO” wówczas w kolumnie I pojawi się komunikat „WAŻNA” gdy wartość w komórce E będzie inna niż zero wówczas pojawi się komunikat „ODNOWIĆ POLISĘ”. Wprowadzamy formułę:

=JEŻELI(F4=”UPŁYNĘŁO”;”ODNOWIĆ POLISĘ!”;”WAŻNA”)

 
7
 
 
Teraz wystarczy wprowadzać tylko dane kolejnych klientów a EXCEL będzie nas informował o stanie polis.
efekt końcowy
 
 
 
Więcej informacji na temat Excela możecie się dowiedzieć na naszym szkoleniu w Ostrowie Wielkopolskim

https://s02.workmgmedia.pl/szkolenia-ocwp/ostrow-wielkopolski/excel-i-word-poziom-podstawowy/

Zapraszamy 🙂

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top