Formy opodatkowania – zmora Przedsiębiorców…

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Formy opodatkowania – zmora Przedsiębiorców…

blog obrazekCzęsto słyszę od klientów chcących założyć własną działalność gospodarczą, że nie wiedzą jaką formę opodatkowania wybrać w momencie składania wniosku do CEIDG. Z czego wynika ten problem? Otóż rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG powinniśmy wiedzieć czym są formy opodatkowania, ponieważ nikt nie jest zobowiązany by nam to tłumaczyć. I tak o to przyszły przedsiębiorca zaznacza w formularzu formę którą uzna za „najkorzystniejszą” dla swojej działalności. UWAGA! Nie jest bez znaczenia to co zaznaczymy, ponieważ w momencie osiągnięcia pierwszego przychodu taka forma jaką wybraliśmy obowiązuje nas do rozliczenia z US. Formę opodatkowania możemy zmienić do momentu gdy nie osiągnęliśmy jeszcze żadnego przychodu z naszej działalności gospodarczej.

Tak źle i tak niedobrze… a więc o co chodzi z tymi formami opodatkowania dotyczącymi osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Mamy do wyboru cztery formy opodatkowania:

  • zasady ogólne

  • podatek liniowy

  • ryczałt ewidencjonowany

  • karta podatkowa

Zanim podejmiemy decyzje o wyborze formy opodatkowania musimy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • jakiej wysokości będą nasze przychód?

  • jakiej wysokości będą koszty uzyskania przychodu?

  • na jaką skalę będziemy prowadzić działalność?

Należy pamiętać, że wybór formy opodatkowania wiąże się, z tym, w jaki sposób będziemy musieli prowadzić ewidencję księgową – o tym opowiem Wam w kolejnym artykule.

Zacznę od formy opodatkowania na zasadach ogólnychblog1

Formę tą może wybrać każdy przedsiębiorca niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z prowadzeniem ewidencji księgowej w postaci księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych. Zasady ogólne opodatkowania pozwalają na korzystanie z wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, co przyczynia się do zmniejszenia kwoty podatku, który musielibyśmy zapłacić gdyby ulg nie można było odliczyć.

Należy pamiętać o tym, że podatek ten wynosi 18% lub 32% w zależności od tego jak wysoki dochód osiągniemy w danym roku podatkowym. Dopóki nie przekraczamy kwoty dochodu podlegającej opodatkowaniu powyżej 85 528 zł jest on dla nas opłacalny, gdyż wynosi 18%. Dochód powyżej kwoty 85 528 zł powoduje „wskoczenie” w drugi próg podatkowy, który wynosi 32% wówczas nadwyżka ponad kwotę 85 528 zł opodatkowania jest w wysokości 32%.

Podatek liniowy

Niezależnie, jaki dochód osiągniemy podatek zawsze będzie wynosił 19%, ale nie ma możliwości w tej formie opodatkowania do skorzystania z ulg i odliczeń jak miało to miejsce w zasadach ogólnych opodatkowania.

Podatek liniowy jest sugerowany osobom, które osiągają dochody przekraczające ok. 100 000 zł, gdyż zarówno na zasadach ogólnych jak i w podatku liniowym kwota podatku będzie taka sama. Taką formę opodatkowania możemy wybrać niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawą opodatkowania jest przychód, a nie jak to miało miejsc w zasadach ogólnych i podatku liniowym, gdzie podstawą opodatkowania był dochód.

Chcąc określić czy taka forma opodatkowania nam się „opłaca” należy po pierwsze sprawdzić w tabeli stawkę ryczałtu. Może ona wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% jest ona zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Główną zaletą tej formy opodatkowania jest to, że w momencie, gdy nie uzyskujemy przychodu to nie płacimy podatku. Wadą natomiast jest to, że nie możemy odliczyć od przychodu kosztów prowadzenia działalności oraz w momencie, gdy koszty są wyższe niż przychody i osiągamy stratę to również podatek musimy zapłacić.

Należy pamiętać, że z tej formy możemy skorzystać pod warunkiem nie przekroczenie przychodu w roku 2015 powyżej 626 880 zł. W momencie przekroczeni tej kwoty musimy przejść na formę opodatkowania na zasadach ogólnych.

UWAGA! Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy co określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowablog3

W tej formie opodatkowania opłaca się stałą kwotę podatku niezależnie od osiągniętego przychodu.

Wysokość podatku zależy od tego gdzie prowadzimy działalność oraz ilu pracowników zatrudniamy. Im większa jest liczba mieszkańców miejscowości w której chcemy prowadzić działalność tym podatek będzie wyższy podobnie wygląda to w kwestii ilości zatrudnianych pracowników.

To jak wysoki podatek będziemy płacić zależy od naczelnika US miasta, w którym działalność chcemy prowadzić. Naczelnik wydaje decyzję na podstawie której jesteśmy zobowiązani płacić podatek, jeżeli stwierdzimy, że jest to dla nas nie korzystne to możemy zrzec się tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Naczelnika US.

UWAGA! Ta forma opodatkowania nie jest przeznaczona dla każdego rodzaju działalności.

Jest wiele innych ograniczeń dotyczących skorzystania z danej formy podatkowej a jakich i w jakich okolicznościach i do czego nas obligują możecie się dowiedzieć na naszym szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy na nasza stronę https://s02.workmgmedia.pl/szkolenia-ocwp/ lub kliknięcia w poniższy link:

https://s02.workmgmedia.pl/szkolenia-ocwp/poznan/formy-opodatkowania/

Serdecznie zapraszamy

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top