Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

UWAGA!

Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

„Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

od  25 września 2018 r. do odwołania ogranicza rekrutację do udziału w projekcie.

Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od przedsiębiorców, którzy delegują na szkolenie:

mężczyzn w wieku 50 lat i więcej

kobiety

Nabór ograniczony obowiązywać będzie do odwołania. Termin wznowienia rekrutacji otwartej dla wszystkich przedsiębiorców nie jest znany. Informacja pojawi się za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Strona Projektu Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:

Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego

do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu

1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.

Zapoznaj się!

Regulamin uczestnictwa w projekcie – pobierz

Wzór umowy o wsparcie – pobierz

Lista PKD – smart – pobierz

Lista wykluczeń pomocy de minimis – pobierz

Zgłoś się!

Formularz zgłoszeniowy – format pliku: pobierz DOC  pobierz PDF

Dane uczestnika – format pliku: pobierz DOC pobierz PDF 
(Uwaga – zmiana druku)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP – format pliku: pobierz DOC pobierz PDF

Oświadczenie o pozyskanej pomocy de minimis – format pliku:  pobierz DOC  pobierz PDF

Formularz ubiegania się o pomoc de minimis – format pliku:  pobierz XLS  pobierz PDF

Uzasadnienie potrzeb – pobierz

Rozlicz się!

Rozliczenie wsparcia – format pliku:  pobierz DOC  pobierz PDF

 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28,  monika_krakowska@ocwp.org.plocwp@ocwp.org.pl

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe należy składać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

Serdecznie zapraszamy!