Prezentacja Stowarzyszenia OCWP

 Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Zadaniem Stowarzyszenia „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” jest świadczenie usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym, skierowanych do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą, osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje.

Więcej O Nas