EDUAKCJA W PODREGIONIE KALISKIM

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:

Osoby pracujące i osoby bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe.

Poziom dofinansowania

  • max 85% dla osób pracujących
  • max 95% dla osób bez pracy

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto.

Osoby biorące udział w projekcie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielone w ramach POWER.

Jak skorzystać z dofinansowania?

  • zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl i wskaż usługę, która Cię interesuje,
  • podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Wnioskodawcą/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia,
  • skorzystaj z wybranej usługi i zapłać fakturę,
  • otrzymaj zwrot 85% lub 95% poniesionych kosztów

Okres trwania projektu

01.01.2020 – 31.12.2021

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa od 01.2020 do 10.2021 lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników tj. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – 687 osób, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 686 osób.

Gdzie się zgłosić?

  • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
  • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 28, izabela_poprawa@ocwp.org.pl