Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Magazynier z obsługą komputera

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Magazynier z obsługą komputera

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych ( CPV 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach projektu: „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0025/22-00.

  • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku|Pobierz PDF
  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz PDF
  • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz PDF
  • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych|Pobierz PDF
  • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia|Pobierz PDF

Więcej o projekcie: „Aktywni na rynku pracy”

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top