Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski
 Znak sprawy: RR/BL/01/18/W
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży zawodowych w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17.
W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia i wyboru kilku wykonawców dla poszczególnych grup.
Usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży skierowana jest do 60 uczestników w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku I Pobierz PDF

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top