ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Szkolna 24,

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa cateringowa skierowana jest do 60 osób w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku na usługę cateringową I Pobierz PDF