Zapytanie ofertowe

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/6.2/11/2015

W związku z realizacją projektu ,,Moja firma z pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o nr umowy POKL.06.02.00-30-193/12-00, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu udzieleniu zamówienia na przygotowanie i montaż tablicy reklamowej.

Dokumenty do pobrania:

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top