Zapraszamy na stoisko OCWP podczas tygodnia przedsiębiorcy w ZUS 22-27 listopad 2015 r.

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapraszamy na stoisko OCWP podczas tygodnia przedsiębiorcy w ZUS 22-27 listopad 2015 r.

Jesteś przedsiębiorczy? Wpadnij do ZUS.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz założyć firmę
zapraszamy w dniach 23-27 listopada br. do wszystkich placówek Zakładu na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne dni otwarte odbywają się pod hasłem „ZUS dla Biznesu”, nawiązując do programów i udogodnień, jakie ZUS oferuje przedsiębiorcom.
W jednym miejscu udostępniamy Państwu możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystania z:
Bezpłatnych seminariów tematycznych:
Seminaria odbędą się w Centrum Szkolenia ostrowskiego oddziału ZUS przy
ul. Kościelnej 18 o godzinie 10.00 oraz 13.00.
Tematem poszczególnych seminariów będą:
– dnia 23.11.2015 r. – Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki,
– dnia 24.11.2015 r. – Jakość danych a rozliczenie konta,
– dnia 25.11.2015 r. – Rozliczanie i wypłata świadczeń krótkoterminowych,
– dnia 26.11.2015 r. – Udzielanie przez ZUS ulg oraz umarzanie należności z tytułu składek,
– dnia 27.11.2015 r. – Podleganie ubezpieczeniom społecznym w krajach Unii Europejskiej.
Szczegółowy harmonogram seminariów znajduje się na naszej stronie internetowej www.zus.pl zakładka ,,Kalendarium ZUS’’. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 62 7357359 , 62 7357274 lub
e-mail: rzecz.ostrow@zus.pl.
Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
Program Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Dofinansowanie projektów w zakresie prewencji wypadkowej
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
Doradcy ds. ulg i umorzeń
Porad ekspertów:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Instytucji współpracujących m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta.
Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w placówkach ZUS oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.
Źródło: www.zus.pl

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top