Stowarzyszenie OCWP informuje , iż zamyka nabór wniosków do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Termin wznowienia  rekrutacji nie jest znany prosimy śledzić stronę internetową

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020