Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

„Polityki publiczne europejskiej jakości”
Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą –
oferta dla JST i NGO

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa) wraz partnerami realizuje projekt
pn.„Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie:współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych lub osoby. W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbycie wizyty studyjnej/ mini stażu u jednego z partnerów zagranicznych.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieliły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.
Udział w projekcie mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi będą mieliły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Kontakt:
Emilia Olejnik-Malinowska
Sieć SPLOT
Tel.: 793 823 102 lub 22 827 52 11
E-mail: emilia.olejnik@siecsplot.pl

więcej informacji tutaj: http://siecsplot.pl/strony/polityki-publiczne-europejskiej-jakosci/

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top