Wydarzenie – Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wydarzenie – Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej

Wydarzenie – Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej.

Dnia 6 października br. uczestniczyliśmy w WIELKOPOLSKIM FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ połączonym z OGÓLNOPOLSKIM FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH w Licheniu Starym.
Było to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, na którym spotykały się osoby odpowiedzialne za rozwój ekonomii społecznej w Polsce z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej/PES z całego kraju.
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Przedsiębiorczości reprezentowały nasze dwie Ekspertki od Funduszy Unijnych: Katarzyna Osiewała oraz Sławomira Baszczyńska z Punktu Koordynującego Pożyczki dla PES z Sieradza.
Dziękujemy za zaproszenie oraz dobrą zaplanowaną organizację przy tzw. stolikach doradczych, przy których mogłyśmy porozmawiać z przedstawicielami PES, nt. Pożyczki Płynnościowej dostępnej w całym kraju.
Wydarzenie zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do zobaczenia następnym razem.
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top