Zaproszenie na webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zaproszenie na webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pn. „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”, które Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. organizuje wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,  Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz Kancelarią Rachunkową DENUMERATIO związaną z Izbą Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

Wydarzenie  odbędzie się 6 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30, na platformie YouTube.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego tj.:

  • Pożyczka Ekspansja – produkt finansowy umożliwiający uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);

  • Pożyczka Regionalna – produkt finansowy umożliwiający finansowanie realizacji zamówienia publicznego;

  • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejskąprodukt finansowy umożliwiający sfinansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;

  • Pożyczka Obrotowa – produkt finansowy umożliwiający finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;

  • Pożyczka Hipoteczna – produkt  finansowy umożliwiający finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;

  • Pożyczka EKOenergetyczna – produkt  finansowy umożliwiający finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;

  • Poręczenie – wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Ponadto Pani Iwona Kamińska-Lech z Kancelarii Rachunkowej DENUMERATIO związanej z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski przedstawi różnice pomiędzy prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej a prowadzeniem spółki z o.o. w kontekście Nowego Ładu.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 5 lipca 2021 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

 

* zamiast Agnieszki Fusińskiej wystąpi Izabela Wasiak

Więcej informacji:
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top