18.02.2021r. Webinarium "Finansowanie przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19"

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

18.02.2021r. Webinarium "Finansowanie przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19"


 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym webinarium nt. „Finansowanie przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19 “
Webinarium odbędzie w się w dniu 18.02.2021 r. w czwartek w godzinach 12:00-13:00. Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w webinarium przyjmowane są do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10.00 (ŚRODA).
Chcesz rozwijać swoją firmę? Szukasz informacji dotyczącej wsparcia? Nie wiesz skąd pozyskać środki? To spotkanie jest właśnie dla CIEBIE!
Zapisz się do BEZPŁATNEGO webinarium!
Celem webinarium będzie zapoznanie beneficjenta z instrumentami finansowymi dostępnymi w 2021r. w ramach wsparcia dla przedsiębiorców w dobie panującej pandemii COVID-19. Prowadzący przedstawi produkty JEREMIE2, oraz możliwości wsparcia w ramach pożyczki unijnej.
Sprawdź z czego możesz skorzystać!
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na webinarium pt. ,,Finansowanie przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19 ”
Webinarium odbędzie się w czwartek, 18 lutego 2021 r. w godzinach od 12:00 – 13:00 na platformie clickmeeting.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres szkolenia@ocwp.org.pl do 17 lutego do godziny 10:00 (ŚRODA)
W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.
Organizator:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 26
e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl
Załączniki:
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy
Punkt Obsługi Szkoleń ONLINE:
tel.: +48 62 736 11 60
e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl
UWAGA
Treść niniejszej wiadomości może być poufna, w związku z tym przeznaczona jest ona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tej wiadomości, w związku z czym odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt.
SKRÓCONA INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24 w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane przechowywane są przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym, który co do zasady wynosi 6 lat.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdującej się pod adresem: www.ocwp.org.pl lub bezpośrednio pod niniejszym linkiem

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top