UWAGA!

Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

„Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

od  3 kwietnia 2019 r. do odwołania ogranicza rekrutację do udziału w projekcie.

Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od przedsiębiorców, którzy delegują na szkolenie:

mężczyzn w wieku 50 lat i więcej

kobiety w wieku 50 lat i więcej

Nabór ograniczony obowiązywać będzie do odwołania. Termin wznowienia rekrutacji otwartej dla wszystkich przedsiębiorców nie jest znany. Informacja pojawi się za pośrednictwem naszej strony internetowej.