Uwaga! Rusza nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Uwaga! Rusza nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 20 do 30 kwietnia 2020 lub do wyczerpania alokacji 100 tys. zł na refundacje usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!  

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 11 maja br.

Z powodu stanu epidemii (do odwołania), usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu muszą być realizowane w formie zdalnej.
Ponadto Operator wprowadza limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika usługi realizowanej zdalnie, także e-learningu,  tj. 3.000,00 zł netto.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5. pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.
Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały (zgodnie z paragrafem 4. ust. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”) :

  1. a) Przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracownika/pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub usługa rozwojowa będzie kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracownika/pracowników.
  2. b) Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w tym
    w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze tj.: Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew.
  3. c) Przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym, strategicznych branżach dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).

 

  1. d) Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. PO WER.

 
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi BUR dotyczącymi szkoleń w formie zdalnej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia
 Informujemy, że dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top