Usługa szkoleniowa „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Usługa szkoleniowa „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”

Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji
(E) i dozoru (D) i uzyskanie uprawnień elektrycznych z G1 E+D.
Celem kursu jest również nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez
uczestnika projektu w zakresie ww. szkolenia i uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia. Uczestnik szkolenia
po uzyskaniu uprawnień powinnien być przygotowany do pracy w charakterze elektryka.
Przedmiot zamówienia:
Specyfikacja:
1. Szczegółowa tematyka szkolenia zawodowego: „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”
2. Maksymalna liczba osób, dla których świadczone ma być szkolenie zawodowe to 10 uczestników.
3. Szkolenie realizowane w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
4. Planowany termin świadczenia usługi szkoleniowej objętych niniejszym zapytaniem to: luty – grudzień 2019r.
5. Szkolenie będzie świadczone pod nadzorem Zamawiającego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski.
6. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
Zapoznaj się z dokumentami poniżej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168281
 
 
 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top