"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – wznawiamy nabór

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – wznawiamy nabór

Uwaga!!!

24 marca br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 24 maja br.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

 

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning) 3.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5. pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Więcej o projekcie: “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top