"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – Nabór

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – Nabór

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 30 listopada 2020 do wyczerpania alokacji 200 tys. zł na refundacje usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 18 stycznia 2021 r.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.
Dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty lub złożenia w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.
W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.
Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning) 3.000,00 zł netto.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5. pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.
Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały (zgodnie z paragrafem 4. ust. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”):

a) Przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracownika/pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub usługa rozwojowa będzie kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracownika/pracowników.
b) Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze tj.: Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew.
c) Przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym, strategicznych branżach dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).
d) Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. PO WER.
 
Strona projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top