"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – nabór od 23 września

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

"Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – nabór od 23 września

Uwaga!!!

23 września br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 1 grudnia br.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj.
4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu
na jednego uczestnika (w tym e-learning)
3.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”
przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe
5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top