Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych dotyczące Bazy Usług Rozwojowych, 4 lipca 2017 r.

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych dotyczące Bazy Usług Rozwojowych, 4 lipca 2017 r.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli firm szkoleniowych na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu, o godz. 11:30-13:15.
Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat systemu finansowania usług rozwojowych oraz omówienie podstawowych funkcjonalności i regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Wpis podmiotu szkoleniowego do Bazy zapewnia realizację szkoleń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z dofinansowaniem.
Równolegle do przebiegu spotkania będzie funkcjonował Mobilny Punkt Rejestracyjny, w którym konsultanci PARP pomogą zainteresowanym w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego (Karta Podmiotu) oraz dokonają na miejscu weryfikacji danych. Firmy szkoleniowe uzyskają tym samym możliwość wpisu do Bazy Usług Rozwojowych w ciągu jednej wizyty.
Zgłoszenia do Mobilnego Punktu Rejestracji należy dokonać niezależnie od zgłoszenia na spotkanie wysyłając e-mail na adres: mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl do dnia 29 czerwca 2017r.
Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl lub nr fax: 62 764 50 16 do dnia 30 czerwca 2017 r.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 62 765 60 55.
Zapraszamy serdecznie!
Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top