Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń

Projekt SUBREGION KALISKI INWESTUJE W KADRY!
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Usługi podlegające refundacji:
– Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
– Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.
Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR):

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
– mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– małe przedsiębiorstwa – 70%
– średnie przedsiębiorstwa -50%
 Dodatkowe 20% dla:
– przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
– pracowników powyżej 50 roku życia
– pracowników o niskich kwalifikacjach
– usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.
Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 4.100,00 zł, bez względu na wartość tej usługi
i poziom wsparcia.
Jak skorzystać z dofinansowania?

  • wybierz usługę z Bazy Usług Rozwojowych
  • podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
  • skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
  • otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu
1 marca 2020 r. – 28 lutego 2023 r.
Rekrutacja:
Rekrutacja do Projektu ma charakter okresowy i/lub prowadzona jest do wyczerpania alokacji środków. Terminy prowadzonych naborów wniosków oraz kwota przeznaczona w danym naborze na refundację usług rozwojowych zostaną podane do wiadomości na stronach Operatora: www.inkubator.kalisz.pl oraz Partnera Projektu: www.ocwp.org.pl.

  • o terminie naboru wniosków poinformujemy wkrótce.

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55, sylwia.swierczyk@inkubator.kalisz.pl
Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 28, 27 ocwp@ocwp.org.pl
 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top