Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 150 z 167 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski. Łącznie w Projekcie planowane jest objęcie wsparciem 167 pracowników z 84 przedsiębiorstw, spełniających kryteria udziału w projekcie, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

W dniu 04.10.2021 o godz. 10:20 nabór do projektu „Akademia kompetencji sektora finansowego” został zakończony w związku z wyczerpaniem alokacji.