Pożyczka na rozwój działalności z oprocentowaniem 3,40%

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Pożyczka na rozwój działalności z oprocentowaniem 3,40%

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza 14.09.2023r.  o godz. 12:00 na bezpłatne webinarium informacyjne online pt. ,,Pożyczka na rozwój działalności z oprocentowaniem 3,40%”

Cel spotkania:
Spotkanie online jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, na które zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej, zainteresowane wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej pożyczki płynnościowej 3,40%, pożyczki misyjnej 0% z możliwością umorzenia.

Naszym celem będzie przedstawienie oferty oraz omówienie zagadnień związanych z udzieleniem pożyczki dla PES.

Dla kogo?
Dla przedstawicieli: Stowarzyszeń, Fundacji, Podmiotów Ekonomii Solidarnej, Przedsiębiorstw Społecznych, Spółdzielni Socjalnych, Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych,  Zakładów Pracy Chronionej, Jednostek Reintegracyjnych, Zakładów Aktywności Zawodowej i innych podmiotów ekonomii społecznej

Termin: 14.09.2023 godz: 12:00

Program:

  • Powitanie Uczestników – Marta Kaźmierczak -Zastępca Prezesa Zarządu
  • Prezentacja Instrumentu Finansowego Pożyczki Płynnościowej oraz Pożyczki Misyjnej dla PES– Sławomira Baszczyńska; Katarzyna Osiewała – Koordynatorzy biura w Sieradzu
  • Kto może skorzystać z prezentowanych pożyczek
  • Ogólne warunki ich udzielania
  • Cel finansowania
  • Rozliczenie pozyskanych środków
  • Pytania i odpowiedzi

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium.

Jak się zapisać?

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji clickmeeting. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.
Wystarczy przesłać informację o uczestnictwie na skrzynkę: pozyczki_pes@ocwp.org.pl  
E-mailem otrzymają Państwo link aktywacyjny do platformy clicmeeting.

Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie w to wydarzenie. Mamy nadzieje,  że przybliży  Państwu więcej informacji o korzyściach płynących z niskoprocentowych pożyczek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top