Ograniczenie naboru do projektu ,,Subregion kaliski inwestuje w kadry"

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ograniczenie naboru do projektu ,,Subregion kaliski inwestuje w kadry"

Szanowni Państwo!

 Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

„Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

od  21 maja 2018 r. do odwołania ograniczamy rekrutację do udziału w projekcie.Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od przedsiębiorców, którzy delegują na szkolenie:

-mężczyzn w wieku 50 lat i więcej

– kobiety o niskich kwalifikacjach(tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) i/lub w wieku 50 lat i więcej

Nabór ograniczony obowiązywać będzie do odwołania. Termin wznowienia rekrutacji otwartej dla wszystkich przedsiębiorców nie jest znany. Informacja pojawi się za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top