Szanowni Państwo!

 Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

„Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

od  30 kwietnia 2018 r. do odwołania ogranicza rekrutację.

 

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przedsiębiorców,

którzy skierują na szkolenie uczestników

w wieku 50+ lub/i  o niskich kwalifikacji (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)