Nabór od 7 grudnia 2022 r. do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Nabór od 7 grudnia 2022 r. do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Uwaga!!!

7 grudnia 2022 r., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 30.01.2023 r.,
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.

Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy.

Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning) 4.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.

Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top