Nabór od 31.01.2023 do projektu “Akademia kompetencji sektora finansowego”

Nabór od 31.01.2023 do projektu “Akademia kompetencji sektora finansowego”

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 31.01.2022 od godz. 9:00 do 06.02.2023 do godz. 15:00
lub do wyczerpania alokacji 500 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują następujące limity tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 9 marca 2023r.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić:

 • umowę o pracę pracownika kierowanego do projektu,
 • a w przypadku przedsiębiorców nie mających głównego PKD z sekcji K (PKD rozpoczynające się od nr 64, 65 lub 66) należy przedstawić umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowy lub Finansowym wraz z 2 fakturami z ostatniego pół roku.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.

 • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 – 5 pkt

 • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt

 • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt

 • prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej):

  • poniżej 6 miesięcy – 1 pkt

  • od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt

  • od 1 roku do 2 lat – 3 pkt

  • powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt

  • powyżej 5 lat – 5 pkt

 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

  • kobiety – 4 pkt

  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

W pierwszej kolejności wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2, a następnie złóż wniosek poprzez portal https://aksf.e-ocwp.pl

 Po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Więcej informacji “Akademia kompetencji sektora finansowego”

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top