Nabór od 30 sierpnia do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór od 30 sierpnia do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Uwaga!!!

30 sierpnia 2022 r., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 27.09.2022 r.


Zapraszamy
firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy.

Zmiana w zakresie kwot dofinansowania!


Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj.
5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning)
4.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe
5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top