Nabór od 28.06.2023 do 04.07.2023 dla projektu: “Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór od 28.06.2023 do 04.07.2023 dla projektu: “Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”

Uwaga ostatni nabór!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 28.06.2023 od godz. 9:00 do 04.07.2023 do godz. 15:00
lub do wyczerpania alokacji 1 mln zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu:
Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Ważne! Z uwagi na wyczerpanie limitu – do projektu nie przyjmujemy już właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników!

Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli, kadrę kierowniczą oraz kadrę, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona
od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

  1. mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.

  2. małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.

  3. średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi
16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego
na pracownika).

Ważne: Usługi doradcze dot. analizy lub usługi rozwojowe dla firm posiadających już analizę, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 28.07.2023 r., a kończyć później niż 31.10.2023 r.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

  • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) – 10 pkt.

  • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

    • kobiety – 4 pkt

    • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Wniosek należy złożyć poprzez portal https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl/

następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni roboczych należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top