Nabór do projektu "Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – od 21 czerwca 2021

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór do projektu "Subregion kaliski inwestuje w kadry!" – od 21 czerwca 2021

Uwaga!!! 

21 czerwca br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 13 września br.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.

Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika 3.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5. pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

 
Więcej o projekcie: “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top