Nabór do projektu “Kompetencje dla sektora finansowego” od 18 do 26 sierpnia 2022 roku

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór do projektu “Kompetencje dla sektora finansowego” od 18 do 26 sierpnia 2022 roku

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 18 do 26 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji 360 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego”
(liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora)

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity w Projekcie, tj. 6.500 zł netto do refundacji w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 16 września 2022 roku, a zakończą się do 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.
  • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/181 – 5 pkt
  • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
  • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
  • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
    • kobiety – 2 pkt
    • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Informujemy, że dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.

Operator rozpatrzy złożone dokumenty zgłoszeniowe w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia naboru, lista rankingowa podmiotów, które zostaną skierowane do dofinansowania zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 15.09.2022 roku.

1 Oznacza to uczestnictwo przedsiębiorstwa we wsparciu rozwojowym w poprzednich rundach konkursu u operatorów wskazanych w załączniku nr 6

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top