Nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim”

UWAGA!
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 22 czerwca rozpoczynamy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim”.

Ten projekt skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim. 

Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi do 95 % a dla osób pracujących do 85%.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł netto.

Szkolenia muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz kończyć się zdobyciem kwalifikacji, co będzie potwierdzone zdanym egzaminem.

Prosimy aby wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wydrukowaną kartą usługi przesłać na nasz adres (OCWP ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.) lub włożyć do naszej skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku.

Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 14 dni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby w wieku 25 lat i więcej,
  3. osoby o niskich kwalifikacjach,
  4. osoby z miast średnich, tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Jarocin/ Kalisz/Krotoszyn/Ostrów Wlkp./ Pleszew),
  5. osoby z niepełnosprawnością.

Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem
w Projekcie.

Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie poprzez sprawdzenie czy spełnia ona wymagania dotyczące grupy docelowej.

Szczegółowe informacje do projektu: https://s02.workmgmedia.pl/eduakcja-w-podregionie-kaliskim/

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top