Nabór do projektu “EduAkcja w podregionie kaliskim” – 19-26 maja 2021

UWAGA! 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od 19 maja do 26 maja 2021 od godziny 8:00 rozpoczynamy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim”

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru.

Ten projekt skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim.

Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi  do 95 % a dla osób pracujących do 85%.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł netto.

Szkolenia muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz kończyć się zdobyciem kwalifikacji, co będzie potwierdzone zdanym egzaminem.

Prosimy aby wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wydrukowaną kartą usługi oraz wymaganymi zaświadczeniami przesłać na nasz adres (OCWP ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.) lub włożyć do naszej skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku.

Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 14 dni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Informacje o projekcie: “EduAkcja w podregionie kaliskim