Nabór do projektu EduAkcja w podregionie kaliskim – 12-19 sierpnia 2021

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór do projektu EduAkcja w podregionie kaliskim – 12-19 sierpnia 2021

UWAGA!
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 12 sierpnia br. od godziny 8:00 do 19 sierpnia br. do godziny 15:00 otwieramy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim” skierowanego do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru.
Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 września 2021 i kończyć najpóźniej do 28 lutego 2022.
Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi do 95 %, a dla osób pracujących do 85%.
Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł netto.
Szkolenia muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) oraz kończyć się zdobyciem kwalifikacji, co będzie potwierdzone zdanym egzaminem.
Prosimy aby wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wydrukowaną kartą usługi oraz wymaganymi zaświadczeniami przesłać na nasz adres (OCWP ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.) lub włożyć do naszej skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top