Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach JEREMIE

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach JEREMIE


 
 
 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skorzystanie z następujących rozwiązań:
I.   Dodatkowa karencja
Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o odroczenie spłaty raty kapitałowej pożyczki na okres do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki.
II.  Wakacje kredytowe
Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zastosowanie maksymalnie 4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat kapitałowo-odsetkowych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:

 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – dokumenty:

  • WNIOSEK o odroczenie spłaty kapitału pożyczki/ Wakacje kredytowe | Pobierz
  • REGULAMIN wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku epidemią COVID-19| Pobierz

 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – dokumenty:

  • WNIOSEK o odroczenie spłaty kapitału pożyczki/ Wakacje kredytowe | Pobierz
  • REGULAMIN wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku epidemią COVID-19| Pobierz
 
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, tj. złożone z wymaganymi załącznikami !!

 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

  • Kto może skorzystać z odroczenia lub wakacji kredytowych?

Każdy klient, który posiada pożyczkę udzieloną przez naszą Instytucje z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i ma problemy z regulowaniem rat w związku z zagrożeniem COVID-19.
 

  • Gdzie mogę zgłosić prośbę o odroczenie spłaty raty lub wakacje kredytowe?

Możesz złożyć stosowny wniosek, wysyłając go na adres e-mail:
– dla województwa wielkopolskiego pisząc na adres e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl; monika_karlinska@ocwp.org.pl; ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl
– dla województwa łódzkiego pisząc na adres e-mail: katarzyna_osiewała@ocwp.org.pl ; slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl
– lub pocztą na adres: ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Wzór wniosku zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.ocwp.org.pl.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
 

  • Czy każdy klient może ubiegać się o dodatkową karencję w spłacie kapitału pożyczki lub wakacje kredytowe?

Z dodatkowej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub wakacji kredytowych mogą skorzystać klienci, którzy złożą stosowny wniosek, w którym uzasadnią, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości np. istotny spadek obrotów gospodarczych
Każdy z wniosków, będzie podlegał indywidualnej ocenie.
 

  • Co dokładnie oznacza karencja w spłacie raty kapitałowej pożyczki?

Karencja w spłacie raty kapitałowej oznacza, że przez ustalony okres płacisz tylko odsetki, a odroczony kapitał jest rozkładany na pozostały okres spłaty, ale bez jego wydłużania z wyjątkiem sytuacji, w której klient zawnioskuje jednocześnie o wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Wprowadzenie dodatkowej karencji nie powoduje zaległości w spłacie pożyczki. W okresie karencji obowiązuje terminowa spłata rat odsetkowych. Kwoty kapitału wynikające z karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału pozostającego do spłaty, co spowoduje, że po okresie karencji raty kapitałowe pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe. Klient zobowiązany będzie do podpisania stosownego aneksu do umowy oraz otrzyma nowy harmonogram spłat.
 

  • Co oznaczają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe oznaczają odroczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej pożyczki w określonym okresie, z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania. Klient zobowiązany będzie do podpisania stosownego aneksu do umowy oraz otrzyma nowy harmonogram

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top