Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 Projekt "Moja firma z pożyczką""

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 Projekt "Moja firma z pożyczką""

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirus, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (zwane dalej Funduszem) stosowne rozwiązania przewidziane niniejszym Regulaminem.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.
Regulamin wnioskowania o zmianę warunków umowy | Pobierz
Wniosek | Pobierz

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top